Umetnost je raznovrstan spektar ljudskih aktivnosti u stvaranju vizuelnih, slušnih ili izvedenih artefakata (umetničkih dela), izražavajući autorove maštovite, konceptualne ideje ili tehničke veštine, čija je namera da se ceni zbog njihove lepote ili emocionalne moći.

Umestnost

Ostale aktivnosti vezane za proizvodnju umetničkih dela uključuju kritiku umetnosti i proučavanje istorije umetnosti. Tri klasične grane vizuelne umetnosti su slika, skulptura i arhitektura.

Muzika, pozorište, film, ples i druge izvođačke umetnosti, kao i literatura i drugi mediji, poput interaktivnih medija, uključeni su u širu definiciju umetnosti. Do 17. veka, umetnost se odnosila na bilo kakvu veštinu ili majstorstvo i nije se razlikovala od zanata ili nauka. Upravo film, muzika, serije i kultura filma generalno, će biti najveći naglasak našeg bloga.

Izložba

U savremenoj upotrebi nakon 17. veka, gde su estetska razmatranja najvažnija, likovna umetnost se odvaja i razlikuje od stečenih veština uopšte, poput dekorativne ili primenjene umetnosti. Iako ne postoji usuglašena definicija šta je umetnost i kako se vremenom menjala, opšti opisi spominju ideju maštovite ili tehničke veštine koja proizlazi iz ljudskog delovanja i stvaranja.

Priroda umetnosti i srodni koncepti, poput kreativnosti i interpretacije, istražuju se u grani filozofije koja je poznata i kao estetika.