Kratka istorija umetnosti

Umetnost je raznovrstan spektar ljudskih aktivnosti u stvaranju vizuelnih, slušnih ili izvedenih artefakata (umetničkih dela), izražavajući autorove maštovite, konceptualne ideje […]